Observation

Observationer är en viktig metod där platsen kan upplevas under olika tider på dygnet och under olika årstider. Analysen av en plats blir djupare genom att man vistas på platsen och är en del av miljön som undersöks.

Under observationen antecknas intryck antingen på papper eller med hjälp av en diktafon. Olika situationer kräver ofta olika metoder. Genom att fotografera och videofilma miljöer kan upplevelsen av platserna lättare förmedlas vidare och diskuteras enklare vid ett senare tillfälle.

 

Observation i Rinkeby 2011. Foto: UUS