Områdesprogram

Ett områdesprogram upprättas av kommunen som en fördjupning av något mål eller för någon plats som kommunen har beslutat att jobba vidare med.

Områdesprogram kan till exempel göras för hållbar utveckling eller inriktat på till exempel sociala frågor. Det kan också upprättas för ett befintligt eller planerat bostadsområde.