Personligt rum

Det omedelbara område runt en person som betraktas som ett privat revir.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.