Planering

Medvetna förberedelser att nå önskade mål med olika medel. Det kan röra sig om juridiska, informativa eller ekonomiska.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.