Samlokalisering

När verksamheter placeras i närheten av varandra för att dra gemensamma fördelar av lokaliseringen och stärka attraktiviteten i förhållande till omgivningen.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.