Sektorsmodellen

Stadsgeografisk modell där markanvändningen utanför stadskärnan delas in i olika funktionsseparerade sektorer, det vill säga ett område för bostäder, ett för industri och ett annat för service.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.