Servicesamhälle

Postindustriellt samhälle där servicenäringen dominerar sysselsättningen och ekonomin och sätter sin prägel på markanvändning, bebyggelse och kommunikation.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.