Servitut

När ägaren till en fastighet har rättigheter kopplade till en annan fastighet, till exempel rätt till en väg, eller till vatten.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.