Utredningen om bostäder för äldre NS2014:4

På uppdrag av den statliga utredningen om bostäder för äldre NS2014:4 tog Urban Utveckling under vintern fram ett kunskapsunderlag om de tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus som genomförs runt om i landet. Uppdraget var att följa upp de kommuner och enskilda bostadsbolag som genomfört inventeringar för att se vilket syftet varit, hur de gått tillväga, vilka inventeringsverktyg som använts och vilket resultatet blivit samt hur resultatet av inventeringen kommit till användning. En del av uppdraget var även att ge en bild av hur avgörande Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus varit för att inventeringarna utförts.

Resultatet av uppdraget sammanställdes i en rapport som överlämnades till huvudsekreterare för den särskild utredare Ewa Samuelsson och utredningssekreterare Ulrika Hägred slutet av januari 2015.

För mer information kontakta vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller besök utredningens webbsida.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.