Utvärdering av öppna graffitiväggar

Nu finns utvärderingen av öppna graffitiväggar att läsa på Brå:s hemsida, Fri konstnärlig plattform eller sanktionerad brottskultur? Projektet fick stöd av Brottsförebyggande rådet och pågick 2015-2017 och omfattade väggar i Sigtuna, Botkyrka, Norrköping och Göteborg. Kontakta Vilhelm Meyer för mer information om projektet och utvärderingen!

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.