Genomlysning av strategiskt trygghetsarbete för bostadsbolag

Vi ger rekommendationer för hur brott kan byggas bort

Vi utför genomlysningar av strategiskt trygghetsarbete för bostadsbolag. Syftet med genomlysningen är att förse bostadsbolagen med en övergripande kunskap om det strategiska trygghetsarbetet utifrån ett brottsförebyggande perspektiv.

Se nedan vad vi kan erbjuda inom genomlysning av strategiskt trygghetsarbeteför bostadsbolag.

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.