Västra hamnen

Den 17 maj 2001 startade Västra Hamnens byggprojekt med Bo01-mässan. Västra hamnen har varit mycket uppmärksammat såväl nationellt som internationellt. Västra hamnen var en stor satsning för att utveckla Malmö och skapa ett område med anknytning både till stadens centrala delar samt närheten till vattnet.

Det tidigare varvs- och industriområdet omvandlas till en hållbar stadsdel med blandad bebyggelse bestående av bostäder, kontor och utbildningslokaler med bland annat Malmö högskola.

Västra hamnen är Sveriges första klimatneutrala område och är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata aktörer. Området kännetecknas även av Turning Torso som det nya landmärket. Västra Hamnen har kalltas både flaggskepp, ekostad, kunskapsstad, framtidsstad och en attraktiv plats att bo och leva i. Trots dessa benämningar är inte framgången i Västra Hamnen helt oomstridd. Projektet har belönats med både ris och ros och det finns fortfarande delade meningar om huruvida detta projekt är lyckat eller inte.

Läs mer om Västra hamnen på Malmö stads hemsida och på Västra hamnens hemsida.