Valdistrikt

En valkrets är uppdelad i ett antal valdistrikt, område med röstberättigade, vilket är utrustat med en vallokal.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.