Zonmodellen

Modell över markanvändning i staden. Utgångspunkten inom denna teori är att markvärdet sjunker ju längre utanför stadens centrum man kommer. Detta ger teorins koncentriska zoner (ringar) runt centrum, där markpriset avgör i vilken ring en viss typ av verksamhet hamnar.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.