Återvinning

När förbrukade varor tas omhand, sorteras och bearbetas för att på så sätt kunna användas i produktion igen istället för att kasseras.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.