Agglomeration

Plats där bebyggelsen hänger samman, exempelvis en by eller en tätort. Agglomeration kan även utvecklas när städer växer samman om de väljer att arbeta för att stärka sambanden och kunskapsutbyten. Vanligast förekommande agglomerationerna är ekonomiska verksamheter som är lokaliserade på en viss geografisk yta. När ett flertal likasinnade verksamheter koncentreras till ett begränsat område kan de ofta dra nytta av varandra, bland annat genom kunskapsutbyten.

En av de mest kända agglomerationerna i världen är Silicon Valley inom IT och Hollywood inom filmindustrin. Sveriges motsvarighet är Kista inom IT och glasriket i Småland inom glasbruk.

Källa:Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Lindgren U, Eriksson R. 2011. Agglomeration och ekonomisk utveckling. Betydelsen av arbetskraftsrörlighet för lärande och innovation. Geografiska notiser. Årgång 69 nummer 2.
Lindqvist G, Malmberg A, Sölvell Ö. 2002. Svenska klusterkartor. En statistisk inventering av kluster i Sverige 2002. CIND, Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics. Uppsala  Universitet.