Agglomerationsfördelar

När det finns ömsesidiga fördelar för berörda parter att vara tätt placerade, till exempel genom att dra till sig fler kunder eller nyttja anläggningar gemensamt.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.