Äng

Mark som inte är uppodlad. Den är ofta rik på gräs och örter. Ängar har ofta en hög biologisk mångfald.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.