Överbefolkning

När en region inte kan försörja sina invånare med en grundläggande social och materiell standard på grund av att regionens resurser, teknik och/eller politiska system inte räcker till.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.