Distribution

Förmedlingen av varor och tjänster för att tillgängliggöra användning eller konsumtion för en konsument.

I skriften “God distribution ger levande stad” diskuteras vikten av en god godsdistribution i de centrala delarna av Göteborg i samband med andra aspekter som tillgänglighet, boendemiljö och handel. För att få en levande handel i staden är det nödvändigt med distribution av varor. Därför är godstrafik inkluderat i trafikplaneringen i staden. Att utarbeta en fungerande strategi för hantering av gods och distribution av varor ger en konkurrenskraftig stad med stora möjligheter att utvecklas.

 Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Trafikkontoret Göteborgs Stad 2012. God distribution ger levande stad.