Drumlin

Strömlinjeformad elliptisk kulle som bildats vid botten av inlandsisen och är formade efter glaciärens rörelse. Drumlinformationer består av fast berg eller lösa avlagringar och uppträder i grupper och skapar ett strömlinjeformat landskap som visar inlandsisens rörelse.

Hos Länsstyrelsen Örebro finns en skrift som behandlar riksintresseområden med Drumliner. Hallsberg/Kumla/Lekebergs kommun är ett exempel.

 Källa: Nationalencyklopedin 2022

SGU 2012 Moränformer