Ekologisk grundsyn

Princip som går ut på att nyttja minsta möjliga mängd naturresurser, återvinna det som kan återvinnas, samt återföra så mycket som möjligt till det naturliga kretsloppet. Målsättningen är att åsamka så liten påverkan på naturen som möjligt.

En ekologisk grundsyn utgår från fyra principer:

  • Allting hänger ihop. En åtgärd kan komma att leda till oväntade följder någon annanstans.
  • Allting måste ta vägen någonstans.
  • Allting i naturen är anpassat både mellan sina egna arter och mellan den fysiska miljön. Om människan förändrar någonting är detta därmed endast kortsiktigt.
  • Allting har ett pris.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Nationalencyklopedin 2022