Dynamisk karta

Karta som visar den geografiska dimensionen. Den dynamiska kartan visar ytan samtidigt som den illustrerar förändringar över tid.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.