Ekistik

Tvärvetenskaplig arkitekturlära med helhetsperspektiv på alla de faktorer som påverkar planering och utformning av bebyggelse i såväl bostadsområden som hela stadsregioner.

Källa: Olsson & Vilhelmson 1997. Geografiska begrepp och termer.1.uppl. Stockholm: Natur och Kultur.