Ekonomisk geografi

En gren av geografi som studerar näringslivets lokaliseringsmönster, arbetsfördelning och transporter. Här ingår såväl distributionen av varor och tjänster som konsumtionens rumsliga fördelning.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.