Fluvial

Process eller företeelse som har ett samband med rinnande vatten. En fluvial miljö är exempelvis miljön kring och i ett vattendrag.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.