Flygbild

En del av jordytan fotograferad från ett flygplan. Flyghöjden är vanligtvis 4600 meter och detta ger en bildskala på 1:30 000. Med en lodrät vinkel fotograferas jordytan och en så kallad centralprojektion erhålls. Detta medför att bilden visar skalvariationer beroende på höjdskillnader. Flygbilder används vid fjärranalys och vid framställning av kartor.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
 
Hos Lantmäteriet kan du läsa mer om flygbilder samt beställa egna bilder.