Folk- och bostadsräkning (FoB)

Totalundersökning av alla invånare och bostäder i Sverige. Sedan 1960 genomförs denna undersökning vart femte år. Den utgör sedan underlag för samhällsplaneringen avseende folkmängd, sysselsättning, bostad, inkomst osv. Statistiska centralbyrån är den myndighet som utför undersökningen.

1990 döptes FoB- områdena om till Basområden och den tidigare statistiken har ersatts av nya register från SCB. Denna indelning är framförallt viktig för sjukvården, trafikplaneringen, kommuner och så vidare. Basområdena är små geografiska områden, i Stockholms län finns ca 1300 stycken.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.
Läs mer om folk- och bostadsräkning på Statistiska Centralbyråns hemsida.