Folkbokföring

Ett nationellt register över landets befolkning och individers hemort, församling, civilstånd med mera. Denna registrering som kallas för folkbokföring innefattar även födslar och dödsfall och ligger till grund för befolkningsstatistik.

Syftet med folkbokföringen är att alla samhällsfunktioner i Sverige ska ha tillgång till ett så korrekt underlag som möjigt, gällande befolkningens sammansättning, för att kunna ta beslut i enlighet med den. Det är viktigt att ta hänsyn till var i landet en person är bosatt samt vilka personer som ska omfattas av folkbokföringen. Folkbokföringen innefattar även registrering av födsel, dödsfall, vigsel samt personnummerutdelning. Folkbokföringen är viktig som kvalificeringsgrund för de flesta former av ersättningar och bidrag.

 Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. Mer om folkbokföringen finns att läsa i Slutbetänkande av Folkbokföringsutredningen 2009.