Generalstabskarta

Äldre benämning på den topografiska kartan. Generalstabskartan utarbetades dock i militär regi 1810-1923, och den var hemligstämplad fram till 1857. De sista reviderade kartorna gavs ut under 1970-talet då den ersattes av den topografiska kartan.

Kartan kom ut i två exemplar: Södra verket med 110 kartblad i skala 1:100 000 och Norra verket med 84 kartblad i skala 1:200 000. Mer information om uppbyggnaden av Generalstabskartan finns här.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.