Kapacitetsrestriktioner

a) Begränsningar i människans aktivitetsmönster på grund av hennes behov, som exempelvis att äta eller sova, samt i hennes kapacitet, till exempel att transportera sig. Se även tidsgeografi.

b) Maximalt antal individer som kan bruka en anläggning samtidigt.