Seniorbostad

En seniorbostad är en speciellt utformad bostad för äldre människor, vanligtvis från 55 år och uppåt. Denna typ av bostad bör vara lättframkomliga med god belysning, med säkra och rymliga utrymmen; vilket gör att äldre kan bo kvar längre i bostaden jämför med en vanlig bostad.

Läs mer på seniorbostad.se.

Jämför med äldreboende och ordinärt boende.