Trygghetsundersökning

En trygghetsundersökning är ett sätt att mäta trygghet och kan med fördel upprepas och följas upp varje år för att se utveckling över tid, samt hur trygghetsupplevelsen skiljer sig åt mellan olika grupper och områden. Det kan förklaras som en kartläggning som bland annat kan mäta utsatthet för brott, otrygghet, oro för brott eller förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakt med rättsväsendet. Trygghetsundersökningar kan vara både kvantitativa, i form av exempelvis enkäter, och kvalitativa, i form av exempelvis intervjuer. 

Källa: 

Heber, Anita. 2008. En guide till trygghetsundersökningar- om brott och trygghet. Tryggare och mänskligare Göteborg.