Utvecklingsstrategi för att bryta utanförskap i Biskopsgården

Urban Utveckling jobbar just nu med ett nytt och spännande projekt på uppdrag av Göteborgs stad som innefattar ett framtagande av en långsiktig strategi kring motverkande av utanförskap i Biskopsgården, och frångå de tidigare punkinsatser som genomförts. Genom åren har det gjorts flertalet punktinsatser och projekt i stadsdelen, men har funnits en avsaknad av ett långsiktigt perspektiv. Det finns därmed ett behov av att föra diskussion med nyckelaktörer för att ta fram en gemensam bild och vision kring hur Biskopsgården kan utvecklas till en tryggare och mer attraktiv stadsdel. 

Projektet utgår ifrån samverkansorganet Bo Bra i Biskopsgården, som utgörs av fastighetsägare i stadsdelen, samt Socialförvaltningen Hisingen. I slutet på november var vår kollega Anna Molin på platsbesök i Biskopsgården för att skapa sig en bild av stadsdelen och dess fysiska miljö. Just nu befinner vi oss i stadiet där vi genomför intervjuer med aktörer som är verksamma i Bo Bra i Biskopsgården, för att få en ökad förståelse för medlemmarnas ambitioner, samt förstå hur de ser att Bo bra i Biskopsgården kan bidra i arbetet med att bryta utanförskapet i Biskopsgården. 

Den nya strategin, som tas fram tillsammans med nyckelaktörer och Bo Bra i Biskopsgården, ska stäva mot ett tryggare och mer attraktivt Biskopsgården, samt att stadsdelen på sikt inte längre ska klassas som ett särskilt utsatt område. Ett spännande och intressant projekt som vi är glada att få vara med i! 

Biskopsgården november 2021

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.