Valkrets

Område inom vilket man väljer ledamöter till en politisk församling, det vill säga en kommun, landsting eller riksdag.

 

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.