Välfärd

Mått på i vilken utsträckning människors behov och önskemål tillgodoses avseende näring, hälsa, boende, utbildning osv.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.