Vertikala länkar

Beroenden, kopplingar, länkar och samband. Vertikala länkar är en samlad benämning på en regions, en plats eller en verksamhets beroende av de områdesspecifika förutsättningarna, som exempelvis naturresurser, mark, befolkning och näring. En region med hög grad av självförsörjning domineras av vertikala länkar mellan verksamheterna.

Se även regional analys.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.