Webers teori om industrilokalisering

Enligt Webers teori lokaliseras industrier där det blir som billigast ur transportsynpunkt. Närhet till marknad och råvaror blir således centralt.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.