BID-inspirerad samverkan

BID-inspirerad samverkan

Urban Utveckling arbetar sedan 15 år med samverkan inspirerad från den internationellt beprövade samverkansformen BID – Business Improvement District. Vi arbetar med att organisera samverkan mellan privata och offentliga aktörer, och med att projektleda gemensamma satsningar för att öka attraktiviteten, trivseln och tryggheten i bostadsområden.

Internationellt bygger BID på lagstiftning som tvingar aktörer inom ett geografiskt område att samverka för att öka attraktiviteten på platsen. I Sverige finns ingen lagstiftning, men trots detta är det många fastighetsägare och samhällsaktörer som frivilligt väljer att ingå i liknande modeller av samverkan, eftersom resultaten av modellen har visat på goda resultat för området. I den svenska varianten som ofta kallas lokalt BID-inspirerad samverkan bygger deltagande helt på frivillighet. 

Den svenska varianten av BID har visat sig vara en välfungerande och långsiktig samverkansform i områden med socioekonomiska utmaningar – som håller över tid. Idag finns det ett 20-tal BID-inspirerade samverkan runt om i Sverige. 

Alla bostadsområden är olika, och eftersom BIDs är lokalt förankrade kan de skilja sig åt i både organisering och inriktning. En del BIDs har, utöver fastighetsägare, kommun och polis även valt att inkludera ideella organisationer, föreningar, företag och religiösa samfund på olika sätt. På samma sätt skiljer sig olika BIDs inriktningar, exempelvis inom arbete med fysisk- och social miljö, och involvering av lokalsamhälle och boende. Många föreningar fungerar som en förlängd arm av det bosociala arbetet.

Vi arbetar med att kartlägga de lokala förutsättningarna, stötta i organisering och med att ta fram en strategisk nulägesbild som grund för samverkan. Löpande arbetar vi med att organisera samverkan och projektleda gemensamma satsningar. Vi arbetar även med att utföra utvärderingar och uppföljningar av BID samverkans arbete. 

 

Läs mer om vårt arbete med BID-inspirerad samverkan!

Exempel på tjänster:

Ett urval av våra uppdrag:

 • Fastighetsägarna Stockholm – Projektledning av nätverk för lokalt BID-inspirerad samverkan. 
 • Tryggare Väsby – Verksamhetsansvarig för föreningen
 • Trygg i Märsta – Organiserar samverkan och projektleder gemensamma insatser. 
 • Skärholmens Fastighetsägare – Projektledning av gemensamma insatser. 
 • Jordbro i samverkan – Processledning av föreningen. 
 • Utveckling Bäckby – Projektledning av gemensamma insatser. 
 • Fastighetsägarna i Järva – Utvärdering av föreningens arbete med trygghetsbesiktningar, med stöd från Brottsförebyggande rådet. Rapporten är publicerad på Brå:s hemsida.
 • Vi är Valsta – Arbetat fram utvecklingsriktning för stadsdelen Valsta
 • Vi är Valsta  – Metodutveckling inom hur fastighetsägare och lokalt BID-inspirerade samverkan kan arbeta med att stärka områdens kollektiva förmåga. 

BID-inspirerad samverkan

Urban Utveckling har sedan början av 2000-talet arbetat med samverkan med inspiration från den internationellt beprövade samverkansformen BID – Business Improvement District. Vi arbetar med att organisera samverkan mellan privata och offentliga aktörer, och med att projektleda gemensamma satsningar för att öka attraktiviteten, trivseln och tryggheten i bostadsområden.

Internationellt bygger BID på lagstiftning vilket innebär att lokala aktörer inom ett avgränsat geografiskt område måste samverka för att öka områdets attraktivitet. I Sverige finns ingen lagstiftning, och den svenska varianten som ofta kallas lokalt BID-inspirerad samverkan bygger på frivillighet.

Den svenska varianten av BID har visat sig vara en välfungerande samverkansform i områden med socioekonomiska utmaningar – som håller över tid. Idag finns det ett 20-tal BID-inspirerade samverkan runt om i Sverige.

Alla bostadsområden är olika, och eftersom BIDs är lokalt förankrade kan de skilja sig åt i både organisering och inriktning. En del BIDs har utöver fastighetsägare, kommun och polis även valt att inkludera ideella organisationer, föreningar, företag och religiösa samfund på olika sätt. På samma sätt skiljer sig olika BIDs inriktningar, exempelvis inom arbete med fysisk- och social miljö, och involvering av lokalsamhälle och boende. Vi arbetar med att kartlägga de lokala förutsättningarna, stötta i organisering och med att ta fram en strategisk nulägesbild som grund för samverkan. Löpande arbetar vi med att organisera samverkan och projektleda gemensamma satsningar. Vi arbetar även med att utföra utvärderingar och uppföljningar av BID samverkans arbete. 

 

Ett urval av våra uppdrag:

 • Fastighetsägarna Stockholm – stöttar med projektledning i deras nätverk för lokalt BID-inspirerad samverkan. 
 • Trygg i Märsta – organiserar samverkan och projektleder gemensamma insatser. 
 •  Skärholmens fastighetsägare – med administration och projektleder gemensamma insatser. 
 • Jordbro i samverkan – stöttat i uppstarten av samverkan och arbetar med organisering av samverkan och projektledning av gemensamma insatser. 
 • Utveckling Bäckby – projektleder gemensamma insatser. 
 • Fastighetsägarna i Järva – utvärderat deras arbete med trygghetsbesiktningar med stöd från Brottsförebyggande rådet. 
 • Vi är Valsta – med att ta fram en utvecklingsriktning för Valsta, och metodutveckling inom hur fastighetsägare och lokalt BID-inspirerade samverkan kan arbeta med att stärka områdens kollektiva förmåga. 
 

Exempel på tjänster vi erbjuder inom detta område är:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.