BID-inspirerad samverkan

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

Vi på Urban Utveckling är unika med vår erfarenhet av att bygga upp och utveckla BID-inspirerade fastighetsägarföreningar och att driva arbetet i föreningarna framåt. Vi har tagit fram förstudier och varit med under grundandet av flera föreningar. BID -inspirerade fastighetsägarföreningar som finns i Märsta-Valsta, Skärholmen, Jordbro, Gottsunda-Valsätra och Bäckby drivs också av våra medarbetare som delar sin tid mellan projektledarskap i föreningarna och våra övriga uppdrag.

Vad? Business Improvement Districts (BID), uppkom i Kanada och USA på 70-talet och är numera en välbeprövad samverkansform för utveckling och förvaltning av stadsmiljöer. Att som fastighetsägare formalisera samverkan i en BID-inspirerad Fastighetsägarförening har såväl ekonomiska fördelar, som stärkt långsiktig och hållbar områdesutveckling. I Sverige finns ett flertal liknande föreningar, varav fyra i Stockholmsområdet, som arbetar för att uppnå säkrare, tryggare, trivsammare och mer attraktiva stadsdelar och därmed öka värdeutvecklingen på fastigheterna.

Varför? Ett välskött bostadsområde skapar trygghet och välmående bland hyresgäster. Ofta sköts bostadsmiljön av olika aktörer, genom att sudda ut fastighetsgränser och arbeta tillsammans kan det gemensamma arbetet höja nivån på hela området. Exempelvis kan det genom gemensam upphandling av sådant som sophämtning, skadedjursbekämpning och parkeringsbevakning lyfta intrycket och stärka tryggheten i hela området, samtidigt som det ger ekonomiska fördelar. En förening skapar även en plattform för olika typer av samarbeten, både fastighetsägare emellan, samt med andra aktörer som då får en tydlig och mer handlingskraftig medpart.

Fastighetsägare kan därtill även välja att tillfälligt samverka med varandra, som med andra aktörer, exempelvis kommunen eller polisen, för gemensamma insatser mot en uttalad problematik. Utmaningar kan bland annat vara problematik med felparkeringar, städning eller tillfälliga ordningsproblem.

Exempel på tjänster vi erbjuder inom detta område är:

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

Vi på Urban Utveckling är unika med vår erfarenhet av att bygga upp och utveckla BID-inspirerade fastighetsägarföreningar och att driva arbetet i föreningarna framåt. Vi har tagit fram förstudier och varit med under grundandet av flera föreningar. De fyra BID -inspirerade fastighetsägarföreningar som finns i Stockholm bemannas också av våra medarbetare som delar sin tid mellan projektledarskap i föreningarna och våra övriga uppdrag.

Vad? Business Improvement Dictricts (BID), uppkom i Kanada och USA på 70-talet och är numera en välbeprövad samverkansform för utveckling och förvaltning av stadsmiljöer. Att som fastighetsägare formalisera samverkan i en BID-inspirerad Fastighetsägarförening har såväl ekonomiska fördelar som stärkt långsiktig och hållbar områdesutveckling. I Sverige finns ett flertal liknande föreningar, varav fyra i Stockholmsområdet som arbetar för att uppnå säkrare, tryggare, trivsammare och mer attraktiva stadsdelar och därmed öka värdeutvecklingen på fastigheterna.

Varför? Ett välskött bostadsområde skapar trygghet och välmående hyresgäster. Ofta sköts bostadsmiljön av olika aktörer och att genom att sudda ut fastighetsgränser och arbeta tillsammans kan det gemensamma arbetet höja nivån på hela området. Exempelvis kan det genom gemensam upphandling av sådant som sophämtning, skadedjursbekämpning och parkeringsbevakning lyfta intrycket och stärka tryggheten i hela området, samtidigt som det ger ekonomiska fördelar. En förening skapar även en plattform för olika typer av samarbeten, både fastighetsägare emellan och med andra aktörer som då får en tydlig och mer handlingskraftig medpart.

Fastighetsägare kan därtill även välja att tillfälligt samverka med varandra, som med andra aktörer, exempelvis kommunen eller polisen, för gemensamma insatser mot en uttalad problematik. Utmaningar kan bland annat vara problematik med felparkeringar, städning eller tillfälliga ordningsproblem.

Exempel på tjänster:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.