Trygghet och brottsförebyggande

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar vi arbetar löpande i. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån de boendes upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Exempel på tjänster:

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar vi arbetar löpande i. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån de boendes upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Exempel på tjänster:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.