Trygghet och brottsförebyggande

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet på lokal nivå

Urban Utveckling har i över femton års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att främja attraktivitet och trivsel i områden med socioekonomiska utmaningar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar som vi leder och är projektledare i. Utöver ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi sociala och kulturella perspektiv för att utifrån de boendes upplevelser utveckla trygghet och tillit.

Vi arbetar med att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet på lokal nivå, genom att exempelvis genomföra förstudier för insatser, utbildningar och sammanställa kunskap om insatser som kommunen är i behov av. 

  • Kartläggning av brottslighetens geografiska utspridning och/eller kartläggning av prioriterade målgrupper som kommunen avser att arbeta mot. 
  • Orsaksanalys genom evidensbaserade metoder inom såväl socialt som situationellt preventionsarbete. 
  • Ta fram handlingsplaner för att stötta kommunen med målsättning och utveckling av arbetsmetoder för kommunen. 
  • Initiera samverkansrutiner mellan kommuner, fastighetsägare, polis, näringsidkare och civilsamhälle.  
  • Utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete för att ta fram kunskap om vad som fungerar och hur andra kan använda sig av detta.

Vi använder en rad olika kvalitativa och kvantitativa analysmetoder och har god erfarenhet av att arbeta i områden med utmaningar utifrån riktlinjer från olika myndigheter. 

Se filmen nedan där vår kollega Tobias Karström närvarar på Brottsförebyggande Rådets konferens, Råd För Framtiden 2022, för att presentera en utredning av en brottsförebyggande insats i Järva. 

Läs om uppdrag vi gjort inom trygghet och brottsförebyggande insatser!

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar vi arbetar löpande i. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån de boendes upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Ett urval av våra utvärdering av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser:

Kartläggning av öppna drogscener i medelstora svenska städer (2021)

Utvärdering av trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter i Järva (2021)

Lokala insatser för att minska brottsligheten bland ungdomar i Bjuvs kommun (2020)

Kollektiv förmåga i Bagarmossen (2020)

Kan akustisk design och musik förebygga brottslighet och öka trygghet? (2020)

Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö (2018)

Utvärdering av ungdomars delaktighet vid gestaltning av gångtunnlar (2017)

Utvärdering av grannstödbilden i Järfälla (2016)

Se filmen nedan som visar Regnbågsparken i Fittja där Urban Utveckling,  på uppdrag av Botkyrkabyggen, tog fram förslag på hur en parkeringsplats kunde omvandlas till en park för att motverka otrygghet och brottslighet som förekom på platsen. 

Exempel på tjänster:

Läs om uppdrag vi gjort inom trygghet och brottsförebyggande insatser!

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.