Barn och ungas livsvillkor

Urban Utveckling arbetar med att förbättra livsvillkoren för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar.

Urban Utveckling har arbetat med barn och ungas livsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar i snart 15 år. Vi arbetar med att förbättra för barn och unga i alla åldrar samt målgruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Genom att involvera barn i såväl planering och förstudier inför projekt, som utformning och anläggning av livsmiljöer via medskapande processer låter vi barnens synas och påverka utvecklingsarbetet.

Vi erbjuder även stöttning i det strategiska arbetet där vi ger rådgivning och tar fram nulägesbilder. Vi bistår i arbetet att fram målsättningar, mätvärden och metoder för uppföljning och samverkan. En utgångspunkt i arbetet är att skapa goda lokala förutsättningar för att barns utveckling kan med positiv inverkan från lokalsamhällets. I slutändan handlar det om att fler barn ska nå kunskapskraven skolan, få en meningsfull fritid och slippa drabbas av eller dras in i kriminalitet.

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Ett urval av våra uppdrag


Barn och ungas livsvillkor

Urban Utveckling arbetar med att förbättra barn och ungas livsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Urban Utveckling har arbetat med barn och ungas livsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar i snart 15 år. Vi arbetar med att förbättra för barn och unga i alla åldrar samt målgruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Genom att involvera barn i såväl planering och förstudier inför projekt, som utformning och anläggning av livsmiljöer via medskapande processer låter vi barnens synas och påverka utvecklingsarbetet. Vi erbjuder även stöttning i det strategiska arbetet där vi ger rådgivning och tar fram nulägesbilder. Vi bistår i arbetet att fram målsättningar, mätvärden och metoder för uppföljning och samverkan. En utgångspunkt i arbetet är att skapa goda lokala förutsättningar för att barns utveckling kan med positiv inverkan från lokalsamhällets. I slutändan handlar det om att fler barn ska nå kunskapskraven skolan, få en meningsfull fritid och slippa drabbas av eller dras in i kriminalitet.

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Ett urval av våra uppdrag

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.