Barn och ungas livsvillkor

Urban Utveckling arbetar med att förbättra livsvillkoren för barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar.

Urban Utveckling har arbetat med barn och ungas livsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar i snart 15 år. Vi arbetar med att förbättra livsvillkoren för barn och unga i alla åldrar samt även gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Genom att involvera barn i såväl planering och förstudier inför projekt, som utformning och anläggning av livsmiljöer via medskapande processer låter vi barnens synas och påverka utvecklingsarbetet.

Vi erbjuder även stöttning i det strategiska arbetet där vi ger rådgivning och tar fram nulägesbilder. Vi bistår i arbetet att fram målsättningar, mätvärden och metoder för uppföljning och samverkan. En utgångspunkt i arbetet är att goda lokala förutsättningar för att barns utveckling kan skapas med positiv inverkan från lokalsamhällets. I slutändan handlar det om att fler barn ska nå kunskapskraven skolan, få en meningsfull fritid och slippa drabbas av eller dras in i kriminalitet.

Skolmiljöer

För oss på Urban Utveckling är barn och ungas perspektiv en högt prioriterad fråga när vi arbetar med att skapa en bra livsmiljö för alla. Därför glädjer det oss att barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag och därmed fått en starkare ställning i samhällsplaneringen.

Vi har metoder, kunskap och verktyg för hur barn och unga kan involveras i att utveckla skolmiljön så att den blir trygg, stimulerande och funktionell utifrån deras olika behov.

Barnkonventionen innebär bl.a. att barn och ungas rättigheter ska beaktas i beslut som berör dem. Vi kan hjälpa er att följa lagen genom att:

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Ett urval av våra uppdrag

Barn och ungas livsvillkor

Urban Utveckling arbetar med att förbättra barn och ungas livsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Urban Utveckling har arbetat med barn och ungas livsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar i snart 15 år. Vi arbetar med att förbättra för barn och unga i alla åldrar samt målgruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Genom att involvera barn i såväl planering och förstudier inför projekt, som utformning och anläggning av livsmiljöer via medskapande processer låter vi barnens synas och påverka utvecklingsarbetet. Vi erbjuder även stöttning i det strategiska arbetet där vi ger rådgivning och tar fram nulägesbilder. Vi bistår i arbetet att fram målsättningar, mätvärden och metoder för uppföljning och samverkan. En utgångspunkt i arbetet är att skapa goda lokala förutsättningar för att barns utveckling kan med positiv inverkan från lokalsamhällets. I slutändan handlar det om att fler barn ska nå kunskapskraven skolan, få en meningsfull fritid och slippa drabbas av eller dras in i kriminalitet.

Skolmiljöer

För oss på Urban Utveckling är barn och ungas perspektiv en högt prioriterad fråga när vi arbetar med att skapa en bra livsmiljö för alla. Därför glädjer det oss att barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag och därmed fått en starkare ställning i samhällsplaneringen.

Vi har metoder, kunskap och verktyg för hur barn och unga kan involveras i att utveckla skolmiljön så att den blir trygg, stimulerande och funktionell utifrån deras olika behov.

Barnkonventionen innebär bl.a. att barn och ungas rättigheter ska beaktas i beslut som berör dem. Vi kan hjälpa er att följa lagen genom att:

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Ett urval av våra uppdrag

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.