Områdesutveckling

Områdesutveckling

Vår boendemiljö påverkas av den fysiska miljön likväl som vår relation till grannar och den sociala sammanhållningen. För att en socialt hållbar områdesutveckling ska bidra till trygga, trivsamma och jämställda miljöer krävs förståelse för de unika förutsättningar som råder lokalt. Urban Utveckling arbetar med att analysera livsmiljöers fysiska och sociala förutsättningar, för att förstå områdets potential och utvecklingsmöjligheter, samt hur de kan förändras för att främja trygghet, trivsel och inkludering.

Urban Utveckling har sedan vi grundades arbetat med att ta fram kunskap och förståelse för hur olika livsmiljöer och platser fungerar och nyttjas av de som bor och verkar i olika områden och stadsdelar. Vi har särskild expertis om behov och utmaningar i områden med socioekonomiska utmaningar, och hur dessa beaktas i utvecklingen av områden, stadsdelar och platser. Genom vår expertis om vad som utgör ett hållbart samhälle hjälper vi våra uppdragsgivare att i praktiken bidra till de globala hållbarhetsmålen utifrån lokala förutsättningar och behov. Vi tar gärna ett helhetsgrepp om områdesutvecklingen men våra uppdrag kan även avgränsas till enskilda bostadsområden, parker, torg, centrummiljöer, skolfastigheter eller andra liknande platser.

Vi anser att nyckeln till en framgångsrik områdesutveckling är att involvera boende och lokala aktörer i processen, både för att skapa ett lokalt engagemang men också för att samla in värdefull lokal kunskap. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och områdens funktioner, kan vi genom egna observationer och dialog med relevanta aktörer ta fram en handlingsplan som exempelvis syftar till att främja trygghet, delaktighet, jämställdhet eller en grön och hälsosam utemiljö. Åtgärderna kan innefatta investeringar kopplat till utvecklingen av den fysiska miljön och utveckling av förvaltningsrutiner, men kan även peka på behov av att öka den kollektiva förmågan eller att främja samverkan mellan olika aktörer i området.

Läs mer om uppdrag vi genomfört!

Exempel på tjänster:

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Områdesutveckling

Vår boendemiljö påverkas av den fysiska miljön likväl som vår relation till grannar och den sociala sammanhållningen. För att en socialt hållbar områdesutveckling ska bidra till trygga, trivsamma och jämställda miljöer krävs förståelse för de unika förutsättningar som råder lokalt. Urban Utveckling arbetar med att analysera livsmiljöers fysiska och sociala förutsättningar, för att förstå områdets potential och utvecklingsmöjligheter, samt hur de kan förändras för att främja trygghet, trivsel och inkludering.

Urban Utveckling har sedan vi grundades arbetat med att ta fram kunskap och förståelse för hur olika livsmiljöer och platser fungerar och nyttjas av de som bor och verkar i olika områden och stadsdelar. Vi har särskild expertis om behov och utmaningar i områden med socioekonomiska utmaningar, och hur dessa beaktas i utvecklingen av områden, stadsdelar och platser. Genom vår expertis om vad som utgör ett hållbart samhälle hjälper vi våra uppdragsgivare att i praktiken bidra till de globala hållbarhetsmålen utifrån lokala förutsättningar och behov. Vi tar gärna ett helhetsgrepp om områdesutvecklingen men våra uppdrag kan även avgränsas till enskilda bostadsområden, parker, torg, centrummiljöer, skolfastigheter eller andra liknande platser.

Vi anser att nyckeln till en framgångsrik områdesutveckling är att involvera boende och lokala aktörer i processen, både för att skapa ett lokalt engagemang men också för att samla in värdefull lokal kunskap. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och områdens funktioner, kan vi genom egna observationer och dialog med relevanta aktörer ta fram en handlingsplan som exempelvis syftar till att främja trygghet, delaktighet, jämställdhet eller en grön och hälsosam utemiljö. Åtgärderna kan innefatta investeringar kopplat till utvecklingen av den fysiska miljön och utveckling av förvaltningsrutiner, men kan även peka på behov av att öka den kollektiva förmågan eller att främja samverkan mellan olika aktörer i området.

Exempel på tjänster:

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.