Vi har sedan 2005 arbetat operativt med att utveckla bostadsområden med socioekonomiska utmaningar på uppdrag av en bredd av olika aktörer. Med avstamp ur vår praktiska erfarenhet och förståelse för olika områdens förutsättningar, har flera uppdrag varit av strategisk karaktär.

Vi hjälper samhällsaktörer att genomföra strategiska överväganden gällande sitt utvecklingsarbete i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Vi har bland annat tagit fram metodologiska verktygslådor för att kunna implementera specifika aktiviteter bolagsövergripande, bland annat inom trygghet och kollektiv förmåga.

Vi har arbetat med organisationsstrukturer för att kunna skapa förflyttningsprocesser och tagit fram beslutsunderlag till sociala investeringar så som trygghetsboenden, stadsplanering och samverkanskonstellationer.

Vi erbjuder strategisk rådgivning gällande utvecklingsarbete i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Vi kan stötta i implementeringsfaser, utveckla styrdokument, måldokument och handlingsplaner som ligger till grund för förflyttningsprocesser. 

Våra uppdragsgivare inom detta område är privata- och allmännyttiga fastighetsägare, kommuner och ideella föreningar. Några exempel på uppdrag där vi givit strategisk rådgivning:

 • Organisationsstruktur inför ombyggnation i Ryd, Linköping (Stångåstaden)
 • Verktygslåda för trygghetsinsatser och utvärderingar, Växjö (Växjöbostäder)
 • Verktygslåda och metoder för ökat boinflytande (Rikshem)
 • Etablering och utveckling av en Advisory Board (TalangAkademin)
 • Gemensam verksamhetsplan mellan två kommunala förvaltningar, Linköping (Linköpings kommun)
 • Utvärdering av demokratiplan, Järfälla (Järfälla kommun)
 • Social due diligence, Gottsunda (Brunswick)
 • ÖBO:s allmännyttiga roll, Örebro (Örebrobostäder)
 • Uppstart av BID:s i Haninge (Haninge kommun)
 • Långsiktig strategi för Biskopsgården, Göteborg (Bo Bra i Biskopsgården, Göteborgs stad)
 • Utvärdering av planprogram för Araby, Växjö (Växjö kommun)
 • Utvecklingsinriktning Valsta, Sigtuna (Sigtunahem/Valsta Utveckling)

Strategisk rådgivning

Vi erbjuder strategisk rådgivning kring utvecklingsfrågor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Vi erbjuder strategisk rådgivning kring utvecklingsfrågor i områden med socioekonomiska utmaningar

Vi har sedan 2005 arbetat operativt med att utveckla bostadsområden med socioekonomiska utmaningar på uppdrag av en bredd av olika aktörer. Med avstamp ur vår praktiska erfarenhet och förståelse för olika områdens förutsättningar, har flera uppdrag varit av strategisk karaktär.

Vi hjälper samhällsaktörer att genomföra strategiska överväganden gällande sitt utvecklingsarbete i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Vi har bland annat tagit fram metodologiska verktygslådor för att kunna implementera specifika, bolagsövergripande aktiviteter, bland annat inom trygghet och kollektiv förmåga.

Vi har arbetat med organisationsstrukturer för att kunna skapa förflyttningsprocesser och tagit fram beslutsunderlag till sociala investeringar så som trygghetsboenden, stadsplanering och samverkanskonstellationer.

Vi erbjuder strategisk rådgivning gällande utvecklingsarbete i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Vi kan stötta i implementeringsfaser, utveckla styrdokument, måldokument och handlingsplaner som ligger till grund för förflyttningsprocesser.

Exempel på tjänster:

Våra uppdragsgivare inom detta område är privata- och allmännyttiga fastighetsägare, kommuner och ideella föreningar. Några exempel på uppdrag där vi givit rådgivning är: 

Vill du veta mer?

Kontakta Oliver Berger för mer information.