Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering. Det handlar om att främja en stadsmiljö där alla invånare har likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad, i en trygg och tillgänglig boendemiljö som möjliggör möten mellan människor och olika verksamheter. Det handlar likväl om att främja en social miljö som skapar likvärdiga förutsättningar för delaktighet och inflytande.

Ibland behöver våra uppdragsgivare hjälp med specifika delar som att förbättra tillgängligheten eller tryggheten i bostadshus och områden. Ibland handlar det om att skapa forum för dialog mellan individer eller aktörer. Det kan handla om delar av en planprocess eller bostadsutvecklingsprojekt där invånares delaktighet premieras, demokratiutveckling, delaktighet eller integration. Vi kan anlitas som en extern resurs i olika projekt eller som ett processtöd i utveckling av koncept. Sociala konsekvensanalyser eller Barnkonsekvensanalyser är också delar vi gärna hjälper till med. Men helst tar vi ett helhetsgrepp om den sociala dimensionen och ser till att projektet blir socialt hållbart.