Glad sommar önskar Urban Utveckling!

Det närmar sig semestertid och vi på Urban Utveckling håller på att avsluta en intensiv vår som bjudit på en bred variation av uppdrag som på olika sätt har syftat till driva utveckling i områden med socioekonomiska utmaningar. Vi har fortsatt arbete i våra löpande uppdrag i flera olika BID-inspirerade fastighetsägarföreningar, samt fått möjligheten att vara med i uppstarten av en ny fastighetsägarförening, Brandbergens Fastighetsägarförening, där vi även fortsatt kommer att arbeta som löpande processledare.

Under våren har vi fått möjlighet att stötta bostadsbolag, kommuner och andra aktörer både operativt och strategiskt i deras trygghets- och brottsförebyggande arbete. Bland annat har vi utfört trygghetsinventeringar av flera av SBB:s fastigheter. Vi genomför just nu Bråutvärderingar om SSPF, Trygghetsfaktorer i samband med ombyggnation av flerbostadshus, utvärdering av Trygga Trappan modellen och Opaltorgets ombyggnation m.m. Vi har även hållit i utbildningen Brottsförebyggande åtgärder enligt nya lagen – skapa trygghet i bostadsområden och stadsdelar tillsammans med Bonnier, som även arrangeras under hösten.

Vi har även arbetat med utveckling av stadsdelscentrum under våren. På uppdrag av Alecta har vi utfört en social analys av Solna centrum som redogör för centrumets nuvarande sociala värden och hur Solna Centrum kan utvecklas ur ett trygghets-, inkluderings-, och framtidstroperspektiv. På uppdrag av Familjebostäder i Stockholm har vi under våren genomfört boendedialoger med invånare i Tensta som ett underlag inför deras kommande investeringar i området. Kunskap om hur invånarna värderar och använder sitt bostadsområde har kartlagts genom såväl fokusgrupper, enkäter och öppna dialogmöten.

Urban Utveckling vill tacka alla er som gett oss möjligheten att få vara med och utveckla platser runt om i hela Sverige under våren. Vi ser fram emot att fortsatt arbeta för att stärka områden med socioekonomiska utmaningar, skapa jämlika livsvillkor och bidra till inkluderande, trygga och säkra bostadsområden under hösten.

Glad sommar önskar vi på Urban Utveckling!

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.